دانلود سریال The Mysteries of Laura

دانلود سریال The Mysteries of Laura با لینک مستقیم

لینک imdb

خلاصه داستان : “لورا دایموند” کاراگاه باهوش دایره جنایی پلیس نیویورک است که در پی برقراری تعادل بین شغل و زندگی شخصی دیوانه کننده اش است. او دو پسر دوقلو دارد و قصد دارد از همسرش جدا شود ولی برای امضا کردن اوراق طلاق نامه دچار تردید است. در همین حال با کمک همکار جذاب و فهیمش از عهده تمیز کردن خیابان ها از وجود جنایتکاران و تمیز کردن خانه به خاطر ریخت و پاش پسرانش برمیاید ولی اوضاع زمانی پیچیده میشود که شوهرش به عنوان رئیسش در اداره منصوب میگردد…

دانلود فصل 1 – قسمت 01

زیرنویس فارسی

دانلود فصل 1- قسمت 02

زیرنویس فارسی

دانلود فصل 1 – قسمت 03

زیرنویس فارسی

دانلود فصل 1 – قسمت 04

دانلود فصل 1 – قسمت 05

دانلود فصل 1 – قسمت 06

دانلود فصل 1 – قسمت 07

دانلود فصل 1 – قسمت 08

دانلود فصل 1 – قسمت 09

دانلود فصل 1 – قسمت 10

دانلود فصل 1 – قسمت 11

دانلود فصل 1 – قسمت 12

دانلود فصل 1 – قسمت 13

دانلود فصل 1 – قسمت 14

دانلود فصل 1 – قسمت 15

دانلود فصل 1 – قسمت 16

دانلود سریال Law & Order: Special Victims Unit

دانلود سریال Law & Order: Special Victims Unit با لینک مستقیم

لینک imdb

خلاصه داستان : سریال قانون و نظم : واحد قربانیان ویژه نام یک سریال پرطرفدار در امریکاست این سریال برگرفته از سریال اصلی قانون و نظم است که بیست سال پیش پخش ان اغاز شد خالق سری مجموعه های قانون و نظم دیک ولف است و سریال مربوطه به ماجراهای اداره پلیس و دادستانی شهر نیویورک میباشد…

دانلود فصل 1 – قسمت 01

دانلود فصل 1 – قسمت 02

دانلود فصل 1 – قسمت 03

دانلود فصل 1 – قسمت 04

دانلود فصل 1 – قسمت 05

دانلود فصل 1 – قسمت 06

دانلود فصل 1 – قسمت 07

دانلود فصل 1 – قسمت 08

دانلود فصل 1 – قسمت 09

دانلود فصل 1 – قسمت 10

دانلود فصل 1 – قسمت 11

دانلود فصل 1 – قسمت 12

دانلود فصل 1 – قسمت 13

دانلود فصل 1 – قسمت 14

دانلود فصل 1 – قسمت 15

دانلود فصل 1 – قسمت 16

دانلود فصل 1 – قسمت 17

دانلود فصل 1 – قسمت 18

دانلود فصل 1 – قسمت 19

دانلود فصل 1 – قسمت 20

دانلود فصل 1 – قسمت 21

دانلود فصل 1 – قسمت 22

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 2 – قسمت 01

دانلود فصل 2 – قسمت 02

دانلود فصل 2 – قسمت 03

دانلود فصل 2 – قسمت 04

دانلود فصل 2 – قسمت 05

دانلود فصل 2 – قسمت 06

دانلود فصل 2 – قسمت 07

دانلود فصل 2 – قسمت 08

دانلود فصل 2 – قسمت 09

دانلود فصل 2 – قسمت 10

دانلود فصل 2 – قسمت 11

دانلود فصل 2 – قسمت 12

دانلود فصل 2 – قسمت 13

دانلود فصل 2 – قسمت 14

دانلود فصل 2 – قسمت 15

دانلود فصل 2 – قسمت 16

دانلود فصل 2 – قسمت 17

دانلود فصل 2 – قسمت 18

دانلود فصل 2 – قسمت 19

دانلود فصل 2 – قسمت 20

دانلود فصل 2 – قسمت 21

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 3 – قسمت 01

دانلود فصل 3 – قسمت 02

دانلود فصل 3 – قسمت 03

دانلود فصل 3 – قسمت 04

دانلود فصل 3 – قسمت 05

دانلود فصل 3 – قسمت 06

دانلود فصل 3 – قسمت 07

دانلود فصل 3 – قسمت 08

دانلود فصل 3 – قسمت 09

دانلود فصل 3 – قسمت 10

دانلود فصل 3 – قسمت 11

دانلود فصل 3 – قسمت 12

دانلود فصل 3 – قسمت 13

دانلود فصل 3 – قسمت 14

دانلود فصل 3 – قسمت 15

دانلود فصل 3 -قسمت 16

دانلود فصل 3 – قسمت 17

دانلود فصل 3 – قسمت 18

دانلود فصل 3 – قسمت 19

دانلود فصل 3 – قسمت 20

دانلود فصل 3 – قسمت 21

دانلود فصل 3 – قسمت 22

دانلود فصل 3 – قسمت 23

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 4 – قسمت 01

دانلود فصل 4 – قسمت 02

دانلود فصل 4 – قسمت 03

دانلود فصل 4 – قسمت 04

دانلود فصل 4 – قسمت 05

دانلود فصل 4 – قسمت 06

دانلود فصل 4 – قسمت 07

دانلود فصل 4 – قسمت 08

دانلود فصل 4 – قسمت 09

دانلود فصل 4 – قسمت 10

دانلود فصل 4 – قسمت 11

دانلود فصل 4 – قسمت 12

دانلود فصل 4 – قسمت 13

دانلود فصل 4 – قسمت 14

دانلود فصل 4 – قسمت 15

دانلود فصل 4 – قسمت 16

دانلود فصل 4 – قسمت 17

دانلود فصل 4 – قسمت 18

دانلود فصل 4 – قسمت 19

دانلود فصل 4 – قسمت 20

دانلود فصل 4 – قسمت 21

دانلود فصل 4 – قسمت 22

دانلود فصل 4 – قسمت 23

دانلود فصل 4 – قسمت 24

دانلود فصل 4 – قسمت 25

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 5 – قسمت 01

دانلود فصل 5 – قسمت 02

دانلود فصل 5 – قسمت 03

دانلود فصل 5 – قسمت 04

دانلود فصل 5 – قسمت 05

دانلود فصل 5 – قسمت 06

دانلود فصل 5 – قسمت 07

دانلود فصل 5 – قسمت 08

دانلود فصل 5 – قسمت 09

دانلود فصل 5 – قسمت 10

دانلود فصل 5 – قسمت 11

دانلود فصل 5 – قسمت 12

دانلود فصل 5 – قسمت 13

دانلود فصل 5 – قسمت 14

دانلود فصل 5 – قسمت 15

دانلود فصل 5 -قسمت 16

دانلود فصل 5 – قسمت 17

دانلود فصل 5 – قسمت 18

دانلود فصل 5 – قسمت 19

دانلود فصل 5 – قسمت 20

دانلود فصل 5 – قسمت 21

دانلود فصل 5 – قسمت 22

دانلود فصل 5 – قسمت 23

دانلود فصل 5 – قسمت 24

دانلود فصل 5 – قسمت 25

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 6 – قسمت 01

دانلود فصل 6 – قسمت 02

دانلود فصل 6 – قسمت 03

دانلود فصل 6 – قسمت 04

دانلود فصل 6 – قسمت 05

دانلود فصل 6 – قسمت 06

دانلود فصل 6 – قسمت 07

دانلود فصل 6 – قسمت 08

دانلود فصل 6 – قسمت 09

دانلود فصل 6 – قسمت 10

دانلود فصل 6 – قسمت 11

دانلود فصل 6 – قسمت 12

دانلود فصل 6 – قسمت 13

دانلود فصل 6 – قسمت 14

دانلود فصل 6 – قسمت 15

دانلود فصل 6 – قسمت 16

دانلود فصل 6 – قسمت 17

دانلود فصل 6 – قسمت 18

دانلود فصل 6 – قسمت 19

دانلود فصل 6 – قسمت 20

دانلود فصل 6 – قسمت 21

دانلود فصل 6 – قسمت 22

دانلود فصل 6 – قسمت 23

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 7 – قسمت 01

دانلود فصل 7 – قسمت 02

دانلود فصل 7 – قسمت 03

دانلود فصل 7 – قسمت 04

دانلود فصل 7 – قسمت 05

دانلود فصل 7 – قسمت 06

دانلود فصل 7 – قسمت 07

دانلود فصل 7 – قسمت 08

دانلود فصل 7 – قسمت 09

دانلود فصل 7 – قسمت 10

دانلود فصل 7 – قسمت 11

دانلود فصل 7 – قسمت 12

دانلود فصل 7 – قسمت 13

دانلود فصل 7 – قسمت 14

دانلود فصل 7 – قسمت 15

دانلود فصل 7 – قسمت 16

دانلود فصل 7 – قسمت 17

دانلود فصل 7 – قسمت 18

دانلود فصل 7 – قسمت 19

دانلود فصل 7 – قسمت 20

دانلود فصل 7 – قسمت 21

دانلود فصل 7 – قسمت 22

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 8 – قسمت 01

دانلود فصل 8 – قسمت 02

دانلود فصل 8 – قسمت 03

دانلود فصل 8 – قسمت 04

دانلود فصل 8 – قسمت 05

دانلود فصل 8 – قسمت 06

دانلود فصل 8 – قسمت 07

دانلود فصل 8 – قسمت 08

دانلود فصل 8 – قسمت 09

دانلود فصل 8 – قسمت 10

دانلود فصل 8 – قسمت 11

دانلود فصل 8 – قسمت 12

دانلود فصل 8 – قسمت 13

دانلود فصل 8 – قسمت 14

دانلود فصل 8 – قسمت 15

دانلود فصل 8 – قسمت 16

دانلود فصل 8 – قسمت 17

دانلود فصل 8 – قسمت 18

دانلود فصل 8 – قسمت 19

دانلود فصل 8 – قسمت 20

دانلود فصل 8 – قسمت 21

دانلود فصل 8 – قسمت 22

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 9 – قسمت 01

دانلود فصل 9 – قسمت 02

دانلود فصل 9 – قسمت 03

دانلود فصل 9 – قسمت 04

دانلود فصل 9 – قسمت 05

دانلود فصل 9 – قسمت 06

دانلود فصل 9 – قسمت 07

دانلود فصل 9 – قسمت 08

دانلود فصل 9 – قسمت 09

دانلود فصل 9 – قسمت 10

دانلود فصل 9 – قسمت 11

دانلود فصل 9 – قسمت 12

دانلود فصل 9 – قسمت 13

دانلود فصل 9 – قسمت 14

دانلود فصل 9 – قسمت 15

دانلود فصل 9 – قسمت 16

دانلود فصل 9 – قسمت 17

دانلود فصل 9 – قسمت 18

دانلود فصل 9 – قسمت 19

دانلود فصل 9 – قسمت 20

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 10 – قسمت 01

دانلود فصل 10 – قسمت 02

دانلود فصل 10 – قسمت 03

دانلود فصل 10 – قسمت 04

دانلود فصل 10 – قسمت 05

دانلود فصل 10 – قسمت 06

دانلود فصل 10 – قسمت 07

دانلود فصل 10 – قسمت 08

دانلود فصل 10 – قسمت 09

دانلود فصل 10 – قسمت 10

دانلود فصل 10 – قسمت 11

دانلود فصل 10 – قسمت 12

دانلود فصل 10 – قسمت 13

دانلود فصل 10 – قسمت 14

دانلود فصل 10 – قسمت 15

دانلود فصل 10 – قسمت 16

دانلود فصل 10 – قسمت 17

دانلود فصل 10 – قسمت 18

دانلود فصل 10 – قسمت 19

دانلود فصل 10 – قسمت 20

دانلود فصل 10 – قسمت 21

دانلود فصل 10 – قسمت 22

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 11 – قسمت 01

دانلود فصل 11 – قسمت 02

دانلود فصل 11 – قسمت 03

دانلود فصل 11 – قسمت 04

دانلود فصل 11 – قسمت 05

دانلود فصل 11 – قسمت 06

دانلود فصل 11 – قسمت 07

دانلود فصل 11 – قسمت 08

دانلود فصل 11 – قسمت 09

دانلود فصل 11 – قسمت 10

دانلود فصل 11 – قسمت 11

دانلود فصل 11 – قسمت 12

دانلود فصل 11 – قسمت 13

دانلود فصل 11 – قسمت 14

دانلود فصل 11 – قسمت 15

دانلود فصل 11 – قسمت 16

دانلود فصل 11 – قسمت 17

دانلود فصل 11 – قسمت 18

دانلود فصل 11 – قسمت 19

دانلود فصل 11 – قسمت 20

دانلود فصل 11 – قسمت 21

دانلود فصل 11 – قسمت 22

دانلود فصل 11 – قسمت 23

دانلود فصل 11 – قسمت 24

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 12 – قسمت 01

دانلود فصل 12 – قسمت 02

دانلود فصل 12 – قسمت 03

دانلود فصل 12 – قسمت 04

دانلود فصل 12 – قسمت 05

دانلود فصل 12 – قسمت 06

دانلود فصل 12 – قسمت 07

دانلود فصل 12 – قسمت 08

دانلود فصل 12 – قسمت 09

دانلود فصل 12 – قسمت 10

دانلود فصل 12 – قسمت 11

دانلود فصل 12 – قسمت 12

دانلود فصل 12 – قسمت 13

دانلود فصل 12 – قسمت 14

دانلود فصل 12 – قسمت 15

دانلود فصل 12 – قسمت 16

دانلود فصل 12 – قسمت 17

دانلود فصل 12 – قسمت 18

دانلود فصل 12 – قسمت 19

دانلود فصل 12 – قسمت 20

دانلود فصل 12 – قسمت 21

دانلود فصل 12 – قسمت 22

دانلود فصل 12 – قسمت 23

دانلود فصل 12 – قسمت 24

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 13 – قسمت 01

دانلود فصل 13 – قسمت 02

دانلود فصل 13 – قسمت 03

دانلود فصل 13 – قسمت 04

دانلود فصل 13 – قسمت 05

دانلود فصل 13 – قسمت 06

دانلود فصل 13 – قسمت 07

دانلود فصل 13 – قسمت 08

دانلود فصل 13 – قسمت 09

دانلود فصل 13 – قسمت 10

دانلود فصل 13 – قسمت 11

دانلود فصل 13 – قسمت 12

دانلود فصل 13 – قسمت 13

دانلود فصل 13 – قسمت 14

دانلود فصل 13 – قسمت 15

دانلود فصل 13 – قسمت 16

دانلود فصل 13 – قسمت 17

دانلود فصل 13 – قسمت 18

دانلود فصل 13 – قسمت 19

دانلود فصل 13 – قسمت 20

دانلود فصل 13 – قسمت 21

دانلود فصل 13 – قسمت 22

دانلود فصل 13 – قسمت 23

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 14 – قسمت 01 و 02

دانلود فصل 14 – قسمت 03

دانلود فصل 14 – قسمت 04

دانلود فصل 14 – قسمت 05

دانلود فصل 14 – قسمت 06

دانلود فصل 14 – قسمت 07

دانلود فصل 14 – قسمت 08

دانلود فصل 14 – قسمت 09

دانلود فصل 14 – قسمت 10

دانلود فصل 14 – قسمت 11

دانلود فصل 14 – قسمت 12

دانلود فصل 14 – قسمت 13

دانلود فصل 14 – قسمت 14

دانلود فصل 14 – قسمت 15

دانلود فصل 14 – قسمت 16

دانلود فصل 14 – قسمت 17

دانلود فصل 14 – قسمت 18

دانلود فصل 14 – قسمت 19

دانلود فصل 14 – قسمت 20

دانلود فصل 14 – قسمت 21

دانلود فصل 14 – قسمت 22

دانلود فصل 14 – قسمت 23

دانلود فصل 14 – قسمت 24

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 15 – قسمت 01 و 02

دانلود فصل 15 – قسمت 03

دانلود فصل 15 – قسمت 04

دانلود فصل 15 – قسمت 05

دانلود فصل 15 – قسمت 06

دانلود فصل 15 – قسمت 07

دانلود فصل 15 – قسمت 08

دانلود فصل 15 – قسمت 09

دانلود فصل 15 – قسمت 10

دانلود فصل 15 – قسمت 11

دانلود فصل 15 – قسمت 12

دانلود فصل 15 – قسمت 13

دانلود فصل 15 – قسمت 14

دانلود فصل 15 – قسمت 15

دانلود فصل 15 – قسمت 16

دانلود فصل 15 – قسمت 17

دانلود فصل 15 – قسمت 18

دانلود فصل 15 – قسمت 19

دانلود فصل 15 – قسمت 20

دانلود فصل 15 – قسمت 21

دانلود فصل 15 – قسمت 22

دانلود فصل 15 – قسمت 23

دانلود فصل 15 – قسمت 24

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 16 – قسمت 01

دانلود فصل 16 – قسمت 02

دانلود فصل 16 – قسمت 03

دانلود فصل 16 – قسمت 04

دانلود فصل 16 – قسمت 05

دانلود فصل 16 – قسمت 06

دانلود فصل 16 – قسمت 07

دانلود فصل 16 – قسمت 08

دانلود فصل 16 – قسمت 09

دانلود فصل 16 – قسمت 10

دانلود فصل 16 – قسمت 11

دانلود فصل 16 – قسمت 12

دانلود فصل 16 – قسمت 13

دانلود فصل 16 – قسمت 14

دانلود فصل 16 – قسمت 15

دانلود فصل 16 – قسمت 16

دانلود سریال Arrow

فصل 2 سریال فوق العاده دیدنی Arrow – تیرانداز محصول CW آمريکا

نام سریال : Arrow – تیرانداز
ژانر سریال : اکشن | ماجرایی | درام
بازيگران : Colin Donnell, Susanna Thompson
سال توليد :  2012
محصول : آمريکا
زبان : انگليسي
زمان : ميانگين هر قسمت 60 دقيقه
امتياز : 9.1/10
زيرنويس فارسي : دارد
کيفيت : عالي – 480p
فرمت : mkv
حجم : 150
کانال پخش کننده : CW آمريکا
اطلاعات بيشتر : کليک کنيد
خلاصه داستان : اولیور کووین یک پسر عیاش و خوش گذران است و همیشه باعث بوجود امدن مشکلات زیادی میشود وی با دوست دختر خود هم رفتار بدی دارد.در یکی از سفر های دریایی کشتی او غرق میشود و همه فکر میکنند که او مرده است ولی او از این حادثه جان سالم بدر برده و در یک جزیره به مدت پنج سال زندگی میکند.بعد از این مدت او از جزیره نجات پیدا میکند و به شهر خود باز میگردد .الیور سعی میکند تا با خانواده و دوست دخترش که دوباره با او وارد رابطه شده است مثل گذشته رفتار کند ولی او دیگر همان الیور سابق نیست و تغییر کرده است.او شب ها لباس مخصوص خود را میپوشد و با تیر کمان خود به شکار تبهکار ها و کمک به مظلومین میرود.در ادامه…

.

دانلود با لینک مستقیم

480p

قسمت ۰۱ :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 02 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 03 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 04 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 05 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 06 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 07 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 08 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 09 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 10 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 11 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 12 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 13 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 14 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 15 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 16 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 17 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 18 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 19 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 20 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 21 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 22 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 23 :::::::::::: زیرنویس فارسی

720p

قسمت ۰۱ :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 02 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 03 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 04 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 05 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 06 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 07 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 08 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 09 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 10 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 11 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 12 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 13 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 14 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 15 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 16 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 17 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 18 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 19 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 20 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 21 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 22 :::::::::::: زیرنویس فارسی

قسمت 23 :::::::::::: زیرنویس فارسی

 

دانلود سریال Melissa & Joey

دانلود سریال Melissa & Joey با لینک مستقیم

لینک imdb

خلاصه داستان : مردی که سیاستمدار شهری بود به خاطر رسوایی هایش مجبور به ترک شهر و همسرش Melissa و دو خواهر زاده اش شد و Melissa برای سرپرستی دو خواهر زاده شوهرش تصمیم می گیرد Joe را به استخدام در بیاورد و …

دانلود فصل 1 – قسمت 01

دانلود فصل 1 – قسمت 02

دانلود فصل 1 – قسمت 03

دانلود فصل 1 – قسمت 04

دانلود فصل 1 – قسمت 05

دانلود فصل 1 – قسمت 06

دانلود فصل 1 – قسمت 07

دانلود فصل 1 – قسمت 08

دانلود فصل 1 – قسمت 09

دانلود فصل 1 – قسمت 10

دانلود فصل 1 – قسمت 11

دانلود فصل 1 – قسمت 12

دانلود فصل 1 – قسمت 13

دانلود فصل 1 – قسمت 14

دانلود فصل 1 – قسمت 15

دانلود فصل 1 – قسمت 16

دانلود فصل 1 – قسمت 17

دانلود فصل 1 – قسمت 18

دانلود فصل 1 – قسمت 19

دانلود فصل 1 – قسمت 20

دانلود فصل 1 – قسمت 21

دانلود فصل 1 – قسمت 22

دانلود فصل 1 – قسمت 23

دانلود فصل 1 – قسمت 24

دانلود فصل 1 – قسمت 25

دانلود فصل 1 – قسمت 26

دانلود فصل 1 – قسمت 27

دانلود فصل 1 – قسمت 28

دانلود فصل 1 – قسمت 29

دانلود فصل 1 – قسمت 30

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 2 – قسمت 01

دانلود فصل 2 – قسمت 02

دانلود فصل 2 – قسمت 03

دانلود فصل 2 – قسمت 04

دانلود فصل 2 – قسمت 05

دانلود فصل 2 – قسمت 06

دانلود فصل 2 – قسمت 07

دانلود فصل 2 – قسمت 08

دانلود فصل 2 – قسمت 09

دانلود فصل 2 – قسمت 10

دانلود فصل 2 – قسمت 11

دانلود فصل 2 – قسمت 12

دانلود فصل 2 – قسمت 13

دانلود فصل 2 – قسمت 14

دانلود فصل 2 – قسمت 15

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 3 – قسمت 01

دانلود فصل 3 – قسمت 02

دانلود فصل 3 – قسمت 03

دانلود فصل 3 – قسمت 04

دانلود فصل 3 – قسمت 05

دانلود فصل 3 – قسمت 06

دانلود فصل 3 – قسمت 07

دانلود فصل 3 – قسمت 08

دانلود فصل 3 – قسمت 09

دانلود فصل 3 – قسمت 10

دانلود فصل 3 – قسمت 11

دانلود فصل 3 – قسمت 12

دانلود فصل 3 – قسمت 13

دانلود فصل 3 – قسمت 14

دانلود فصل 3 – قسمت 15

دانلود فصل 3 -قسمت 16

دانلود فصل 3 – قسمت 17

دانلود فصل 3 – قسمت 18

دانلود فصل 3 – قسمت 19

دانلود فصل 3 – قسمت 20

دانلود فصل 3 – قسمت 21

دانلود فصل 3 – قسمت 22

دانلود فصل 3 – قسمت 23

دانلود فصل 3 – قسمت 24

دانلود فصل 3 – قسمت 25

دانلود فصل 3 – قسمت 26

دانلود فصل 3 – قسمت 27

دانلود فصل 3 – قسمت 28

دانلود فصل 3 – قسمت 29

دانلود فصل 3 – قسمت 30

دانلود فصل 3 – قسمت 31

دانلود فصل 3 – قسمت 32

دانلود فصل 3 – قسمت 33

دانلود فصل 3 – قسمت 34

دانلود فصل 3 – قسمت 35

دانلود فصل 3 – قسمت 36

دانلود فصل 3 – قسمت 37

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 4 – قسمت 01

دانلود فصل 4 – قسمت 02

دانلود فصل 4 – قسمت 03

دانلود فصل 4 – قسمت 04

دانلود فصل 4 – قسمت 05

دانلود فصل 4 – قسمت 06

دانلود فصل 4 – قسمت 07

دانلود فصل 4 – قسمت 08

دانلود فصل 4 – قسمت 09

دانلود سریال It’s Always Sunny in Philadelphia

دانلود سریال It’s Always Sunny in Philadelphia با لینک مستقیم

لینک imdb

خلاصه داستان : یکی از بهترین سریال های کمدی هست که از سال ۲۰۰۵ شروع شده و تا به امروز ۶ فصل اون پخش شده. اگه سریال Seinfeld رو دیده باشید , این سریال هم یه چیزیه توی همون سبک. البته دیوانه وار تر و خنده دار تر، و داستان سریال حول اتفاقات و ماجرا هایی که برای این شخصیت ها می افته می چرخه. سریال فوق العاده خنده داریه. خالق اصلی این مجموعه Rob McElhenney هست که ایده ی شکل گیریه سریال که ابتدا قرار بوده یه فیلم کوتاه باشه این بوده که مردی برای اینکه بتونه یکم شکر از دوستاش قرض بگیره بهشون میگه سرطان داره…

دانلود فصل 1 – قسمت 01

دانلود فصل 1 – قسمت 02

دانلود فصل 1 – قسمت 03

دانلود فصل 1 – قسمت 04

دانلود فصل 1 – قسمت 05

دانلود فصل 1 – قسمت 06

دانلود فصل 1 – قسمت 07

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 2 – قسمت 01

دانلود فصل 2 – قسمت 02

دانلود فصل 2 – قسمت 03

دانلود فصل 2 – قسمت 04

دانلود فصل 2 – قسمت 05

دانلود فصل 2 – قسمت 06

دانلود فصل 2 – قسمت 07

دانلود فصل 2 – قسمت 08

دانلود فصل 2 – قسمت 09

دانلود فصل 2 – قسمت 10

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 3 – قسمت 01

دانلود فصل 3 – قسمت 02

دانلود فصل 3 – قسمت 03

دانلود فصل 3 – قسمت 04

دانلود فصل 3 – قسمت 05

دانلود فصل 3 – قسمت 06

دانلود فصل 3 – قسمت 07

دانلود فصل 3 – قسمت 08

دانلود فصل 3 – قسمت 09

دانلود فصل 3 – قسمت 10

دانلود فصل 3 – قسمت 11

دانلود فصل 3 – قسمت 12

دانلود فصل 3 – قسمت 13

دانلود فصل 3 – قسمت 14

دانلود فصل 3 – قسمت 15

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 4 – قسمت 01

دانلود فصل 4 – قسمت 02

دانلود فصل 4 – قسمت 03

دانلود فصل 4 – قسمت 04

دانلود فصل 4 – قسمت 05

دانلود فصل 4 – قسمت 06

دانلود فصل 4 – قسمت 07

دانلود فصل 4 – قسمت 08

دانلود فصل 4 – قسمت 09

دانلود فصل 4 – قسمت 10

دانلود فصل 4 – قسمت 11

دانلود فصل 4 – قسمت 12

دانلود فصل 4 – قسمت 13

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 5 – قسمت 01

دانلود فصل 5 – قسمت 02

دانلود فصل 5 – قسمت 03

دانلود فصل 5 – قسمت 04

دانلود فصل 5 – قسمت 05

دانلود فصل 5 – قسمت 06

دانلود فصل 5 – قسمت 07

دانلود فصل 5 – قسمت 08

دانلود فصل 5 – قسمت 09

دانلود فصل 5 – قسمت 10

دانلود فصل 5 – قسمت 11

دانلود فصل 5 – قسمت 12

دانلود فصل 5 – قسمت 13

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 6 – قسمت 01

دانلود فصل 6 – قسمت 02

دانلود فصل 6 – قسمت 03

دانلود فصل 6 – قسمت 04

دانلود فصل 6 – قسمت 05

دانلود فصل 6 – قسمت 06

دانلود فصل 6 – قسمت 07

دانلود فصل 6 – قسمت 08

دانلود فصل 6 – قسمت 09

دانلود فصل 6 – قسمت 10

دانلود فصل 6 – قسمت 11

دانلود فصل 6 – قسمت 12

دانلود فصل 6 – قسمت 13

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 7 – قسمت 01

دانلود فصل 7 – قسمت 02

دانلود فصل 7 – قسمت 03

دانلود فصل 7 – قسمت 04

دانلود فصل 7 – قسمت 05

دانلود فصل 7 – قسمت 06

دانلود فصل 7 – قسمت 07

دانلود فصل 7 – قسمت 08

دانلود فصل 7 – قسمت 09

دانلود فصل 7 – قسمت 10

دانلود فصل 7 – قسمت 11

دانلود فصل 7 – قسمت 12

دانلود فصل 7 – قسمت 13

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 8 – قسمت 01

دانلود فصل 8 – قسمت 02

دانلود فصل 8 – قسمت 03

دانلود فصل 8 – قسمت 04

دانلود فصل 8 – قسمت 05

دانلود فصل 8 – قسمت 06

دانلود فصل 8 – قسمت 07

دانلود فصل 8 – قسمت 08

دانلود فصل 8 – قسمت 09

دانلود فصل 8 – قسمت 10

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 9 – قسمت 01

دانلود فصل 9 – قسمت 02

دانلود فصل 9 – قسمت 03

دانلود فصل 9 – قسمت 04

دانلود فصل 9 – قسمت 05

دانلود فصل 9 – قسمت 06

دانلود فصل 9 – قسمت 07

دانلود فصل 9 – قسمت 08

دانلود فصل 9 – قسمت 09

دانلود فصل 9 – قسمت 10

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 10 – قسمت 01

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود فصل 10 – قسمت 02

دانلود فصل 10 – قسمت 03

دانلود فصل 10 – قسمت 04

دانلود فصل 10 – قسمت 05

دانلود فصل 10 – قسمت 06

دانلود فصل 10 – قسمت 07

عکس ، اس ام اس ، آهنگ