باورها و رفتارهای مردم در خصوص طب عامیانه مادر و نوزاد

ررسي باورها و رفتارهای هردم در خصوص طب عاهيانه هادر و نوزاد در بين هردم سيستاني هقين روستای حسينآباد بندر گس استان گلستان

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-174-fa.pdf

Study the home remedies maternity and child among people Sistani Resident in Hossen Abad Bandar Gaze, Golestan Province. 3. 2018; 9 (1) :37-46
URL: http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-174-fa.html


کاظمی منیره، ثناگو اکرم، جویباری لیلا، اسدی لیلا. بررسی باورها و رفتارهای مردم در خصوص طب عامیانه مادر و نوزاد در بین مردم سیستانی مقیم روستای حسین‌آباد بندر گز استان گلستان. توسعه پرستاری در سلامت. ۱۳۹۷; ۹ (۱) :۳۷-۴۶
URL: http://ndhj.lums.ac.ir/article-۱-۱۷۴-fa.html

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.